Wat kunnen we dan gebruiken in plaats van plastic? Bamboe is een goed alternatief.

Bamboe groeit en herstelt zich heel snel in vergelijking met veel andere materialen. Het kan wel tot 100 centimeter groeien in maar 24 uur! En het wordt alleen maar beter, want het heeft ook van nature antimicrobiële eigenschappen. Dit betekent dat er geen pesticiden of mest nodig zijn om het te laten groeien. Bamboe is een natuurlijke stof en is dus natuurlijk afbreekbaar. In tegenstelling tot plastic kunnen producten die uit bamboe bestaan dus gecomposteerd worden. Daarnaast is het kostenbesparend, aangezien het makkelijk en snel groeit en het zich zonder problemen herstelt en opnieuw groeit.

Zoals met elk ander materiaal hangt de duurzaamheid van bamboe natuurlijk ook af van verschillende andere factoren:

– Oogsten: niet alle bamboe wordt op een duurzame manier geoogst. In sommige gevallen worden alle bamboeplanten uit een bos verwijderd om nieuwe bamboe te planten. Deze ontbossing heeft vele negatieve gevolgen voor het land. De grond wordt hierdoor veel vatbaarder voor erosie. Bovendien verwoest het de leefgebieden van zowel dieren en planten en verminderd het de biodiversiteit.

– Behandeling en Samenstelling: de stof ureum wordt gebruik voor de afwerking van sommige bamboe soorten. Dit is een formaldehyde dat bekend staat als een Vluchtige Organische Stof (VOC). Ureum is vaak te vinden in de lijm die wordt gebruikt om stukken bamboe aan elkaar te hechten bij de productie van vloerplanken.

– Transport: de energie die nodig is om producten zoals bamboe te vervoeren is vaak aan de hoge kant.

– Arbeidsomstandigheden: de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van werknemers die betrokken zijn bij de productie van bamboe in China worden vaak in twijfel getrokken. Ze zijn dan ook niet gereguleerd zoals bij sommige andere houtsoorten die bijvoorbeeld een FSC certificatie hebben.


Hoewel dit belangrijke factoren zijn, is het belangrijk om in gedachten te houden dat deze voor alle materialen overwogen moeten worden. Het feit dat bamboe snel groeit, van nature antibacterieel is en het zich makkelijk herstelt, maakt het ondanks de andere factoren nog steeds een goede keuze voor consumenten die op zoek zijn naar een goed alternatief voor plastic.

Een favoriet in onze shop? De bamboo tandenborstels!

Bamboe als Alternatief voor Plastic

So if you don’t use plastic, what else can you use? A great alternative is bamboo.

Bamboo grows and regenerates really quickly, especially when compared to other materials. In fact, it has been known to grow as much as 100 centimeters in 24 hours! It is a really awesome material because it contains naturally occurring antimicrobial properties, which means you don’t have to add fertilizers or pesticides when you grow it. It is a natural material and is therefore biodegradable, which means products that are manufactured with bamboo can be composted as opposed to ending up in a landfill like plastic products.  Because it is easily grown and replenishes quickly, it is also a very cost effective material.

Of course, like any product, the sustainability depends on a lot of factors such as:

– Harvesting – some bamboo is not sustainably harvested and is clear-cut from forests to be able to plant newer bamboo. This deforestation is bad for the land because it leaves it vulnerable to erosion, destroys habitats, and decreases biodiversity.

– Treatment and Composition – urea, a type of formaldehyde which is a Volatile Organic compound, is known to be used to finish some types of bamboo and is also used in the glue that is utilized to fuse strands of bamboo together to make planks for flooring.

– Transportation energy – which can often be a large requirement for a product like bamboo.

– Labor practices – they have said to be questionable in bamboo sourced from China and is not regulated the way that other wood is like with an FSC certification.

However, these are factors that must be considered for all materials. The fact that bamboo grows quickly, is naturally antibacterial, and very renewable makes it a great choice for conscious consumers looking for good alternatives to plastic.

A favorite bamboo product at our shop? The Brush With Bamboo toothbrushes. 

© Robuust 2019. All Rights Reserved.
Privacy policy

        

+32 493 11 19 51
info@berobuust.me

©Robuust 2019. All Rights Reserved.
Privacy policy